Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku ( Dz.U. 2013 poz. 21)