Rozporzadzenie Ministra Środowiska w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji