Rozporzadzenie Ministra Śrowiska w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji