W dniach 28- 29 października 2013 roku w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Recyklingu BIR, w pierwszym dniu Konferencji wiodącymi tematami były zagadnienia  branży tworzyw sztucznych, tekstyliów, branży złomu stalowego oraz prawa ochrony środowiska, drugi dzień spotkania poświęcony był rynkowi stali, branży metali nieżelaznych, złomu elektronicznego, branży  recyklingu papieru oraz opon.