Udostępniamy Państwu najnowszy BIR Mirror Ferrous z paździenika 2013 dotyczący sytuacji na rynku stalowo- złomowym w ujęciu globalnym.