Rozpoczeły się konsultacje społeczne nad projektem Rozporzadzenia dotyczącego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie. Projekt jest do pobrania.