Trwają konsultacje społeczne dotyczace projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami, projekt jest załączony do pobrania