Otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Środowiska o rozpoczętych konsultacjach społecznych w sprawie projektu do założeń projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektrocznym, teść projektu założeń do niniejszej ustawy można znaleźć na stronie Ministerstwa Środowiska w zakładce "ogłoszenia - konsultacje społeczne", termin nadsyłania uwag mija w dniu 11 lutego 2013, dlatego też prosimy o wcześniejsze nadsyłanie propozycji  celem wypracowania wspólnego stanowiska IPHGZ.