Do 18 maja 2011 roku trwają konsultacje społeczne w sprawie dwóch projektów Rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest i w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach wystepowania substancji stwarzających szczególne zagrożenia dla środowiska. Uwagi proszę przesyłać do IPHGZ do dnia  15 maja 2011 roku na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.