Na stronach Ministerstwa Środowiska pojawił się Projekt Ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, konsultacje społeczne trwają do 19 listopada 2010, jeśli posiadacie Państwo uwagi do niniejszego projektu prosimy o ich nadsyłanie do biura IPHGZ do dnia 17 listopada 2010 , projekt do pobrania