Ministerstwo Środowiska skierowalo do nas pismo przewodnie z prośbą Pana Ministra Kraszewskiego w sprawie zabrania głosu odnośnie Krajowego Planu Wdrażania Konwencji Sztokholmskiej, w załączeniu pismo przewodnie, plan dostepny w biurze IPHGZ