Otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Środwiska w sprawie konsultacji społecznych dotyczących trzech projektów Rozporzadzeń: w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji, w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji, prosimy o nadsyłanie uwag do dnia 10 maja 2010 roku, projekty do pobrania