IPHGZ otrzymała z Ministerstwa Infrastruktury do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu unieważnienia dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdó, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji, uwagi prosimy przesyłać do dnia 23 lutego 2010 roku, projekt do pobrania