Liczba naszych sponsorów powiekszyła się o kolejną firmę - Atlas Poland sp. z o.o. z siedzibą w Rumii. Dziękujemy.

ligo Atlas