Informujemy, że w dniu 24 maja 2018r. w Gdańsku odbędzie się Walne Zgromdzenie Członków IPHGZ, podczas spotkania zostaną  poruszone zagadnienia dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych i merytorycznych za rok miniony oraz budżetów wraz z  kierunkami działania Izby na 2018 rok, dodatkowo zostaną przeprowadzone wybory do władz Izby.

Już w dniu dzisiejszym zapraszamy Członków do uczestnictwa.

IPHGZ