Rząd pracuje nad nową polityką zakupową dla rynku stali. Jan Filip Staniłko, dyrektor departamentu w Ministerstwie Rozwoju, odnosząc się do problemów stwarzanych w handlu stalą przez duży napływ z Chin uznał, że sytuacja w tym kraju długo jeszcze będzie destabilizować światowe rynki - powiedział na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Zespoły Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Infrastruktury od dwóch miesięcy pracują nad dostosowaniem rozporządzeń budowlanych do tego, co jest produkowane w Polsce. Zdaniem Staniłki chronienie rynku przez domykanie go normami jakościowymi jest zależne od aktywnego kształtowania wymagań jakościowych i obecności firm w pracach PKN.

źródło:wnp.pl