Produkcja stali prawie we wszystkich krajach odnotowała spadki o kilka punktów procentowych w porównaniu do roku ubiegłego. Polska jako jeden z niewielu zanaczących producentów stali w październiku 2015 roku odnotowała wzrost produkcji o 7,6 % co również przełożyło się na pozytywny wynik w stosunku do 10 miesięcy.

W sumie na świecie w ciągu 10 miesięcy wyprodukowano 1,346 mld ton,  co oznacza spadek o 2,5 proc. w porówniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku.  W samym październiku tego roku  odnotowano spadek o 3,1 proc.  co przekłąda się na 133,64 mln ton wyprodukowanej stali.

Please login or register to see the article.