Poziom cen produktów płaskich na rynkach europejskich utrzymuje się na stałym poziomie. Jednakże według MEPS International w części państw wyczuwalna jest negatywna presja. Razem z niespieszną poprawą sytuacji gospodarczej, wzrasta też aktywność, co zapewnia niektórym producentom przyzwoite portfele zamówień. Powiększa się szczególnie popyt w przemyśle motoryzacyjnym.

MEPS International powiadamia, iż niskie ceny surowców powodują utrzymywanie się cenników wyrobów na małym poziomie. Co więcej, importerzy pozaeuropejscy pomniejszają ceny surowców. Kupujący obserwują ten trend z zaciekawieniem, aczkolwiek atrakcyjność cen towaru z Azji obniża wydłużone oczekiwanie na wykonanie zamówienia, szczególnie w obecnie, jako iż zamówiony teraz towar może trafić do Europy w okresie wakacyjnego spowolnienia rynkowego.

za wnp