W związku z prawdopodobieństwem „wystąpienia siły wyższej z powodu protestów i strajków w kopalniach” Jastrzębskiej Spółki Węglowej, będącej głównym dostawcą węgla dla ArcelorMittal Poland koncern postanowił znaleźć „awaryjnych” dostawców surowca.  
Obecnie koksownie AMP posiadają zapasy węgla pozwalające na trzydniową pracę w przypadku braku dostaw węgla.
Za WNP