W roku 2014 odnotowano wzrost produkcji stali na świecie o 1,2% - do poziomu 1,661 mld ton. Wzrost powyżej średniej odnotowano  w krajach UE oraz Ameryce Północnej. Niższe – w Azji, Afryce i Ameryce Północnej.

Please login or register to see the article.