W roku 2014 sprzedano więcej mieszkań niż w roku wcześniejszym, sprzedano ich również więcej niż w szczycie boomu budowlanego – roku 2007. Wzrost sprzedaży w  ujęciu rok do roku wynosi 20%. Według cytowanego przez PAP Kazimierza Kirejczyka prezes firmy doradczej Reas wzrost zawdzięczamy dopasowaniu oferty deweloperów do rynku, racjonalnej polityce banków oraz działaniom rządu.

Please login or register to see the article.