Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 stycznia 2015 (czwartek) o godzinie 8:30 odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji  Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, na którym planowane jest rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3037).

IPHGZ