Informujemy, ze w dniu  22 grudnia 2017 roku w Dzienniku Ustaw pojawia sie Ustawa z dnia 24 listopada 2017 o o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz w dniu 20 grudnia 2017 roku Rozporzadzenie MiInistra Srodowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie odpadów, które podlegają próbie strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposobu jej wykonania.

Oba akty do pobrania 

IPHGZ