W Dzienniku Ustaw z dnia 5 marca 2015 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015r. zmieniające roporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Rozporządzenie weszło w życie w dniu dzisiejszym.

Attachments:
Download this file (D2015000031401.pdf)D2015000031401.pdf