Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2014 w Dzienniku Ustaw ukazały się, wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2015, rozporządzenia Ministra Środowiska
    1. w sprawie katalogu odpadów
    2. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
    3. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
oraz wchodzące w życie z dniem 2 stycznia 2015 w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR.