Indeks Cen Złomu

Indeks cen złomu IPHGZ- to średnia arytmetyczna ceny zakupu dostarczonego złomu na placach dla 3 klas ( N10, W2, W7 ), otrzymywane od członków IPHGZ, dla poszczególnych kontraktów miesięcznych, okres raportowania trwa od 1 do 20 bieżącego miesiąca, IPHGZ nie ponosi odpowiedzialności/ gwarancji danych, odpowiada jedynie za techniczne wdrożenie i zbieranie otrzymanych danych.

 

Wybór indeksu:

Początek okresu:
Koniec okresu:    

 

Indeks N10 | Polska | okres 2017-01-09 - 2017-11-09
the graph chart

Poz
Data
Średnio
Zmiana
 
Poz
Data
Średnio
Zmiana
0
2017-01-09
748.00
0
 
1
2017-02-06
668.00
-80
2
2017-03-10
745.00
77
 
3
2017-04-09
735.00
-10
4
2017-05-09
719.00
-16
 
5
2017-06-09
689.00
-30
6
2017-07-09
715.00
26
 
7
2017-08-09
775.00
60
8
2017-09-09
758.00
-17
 
9
2017-10-09
735.00
-23
10
2017-11-09
787.00
52
 

Migawki: Bieżące

Zielona Stocznia w Polsce - posiedzenie nr 3 Grupy Roboczej ds. projektu

W dniach 11-12 grudnia 2017 roku w Szczecinie odbyło się 3. posiedzenie Grupy Robczej ds. projektu "Zielona Stocznia w Polsce"

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw została uchwalona na 52 posiedzeniu Sejmu, w dniu 29 listopada 2017 roku została przekazana do podpisu Prezydentowi. Senat na posiedzeniu 6 grudnia br. wprowadził poprawki do projektu.

Nowa ustawa o odpadach powodem niepokoju branży złomowej

Jerzy Kozicz, prezes CMC Poland uważa, że deklarowane przez projektodawców „uszczelnienie”  systemu  dla odpadów komunalnych, dotknie przedsiębiorstwa działające poza obszarem odpadów komunalnych takie jak CMC.  

IPHGZ od wielu lat wspomaga przedsiębiorców efektywnie prowadzić działalność gospodarczą w nieustannie zmieniającym się otoczeniu rynkowym i legislacyjnym, jeśli chcesz należeć do grupy zmieniającej wizerunek branży

Przystąp do nas!

Newsletter

captcha 

Izba Przemysłowo Handlowa Gospodarki Złomem
ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa
tel. +48 660 431 640
Go to top