Tadeusz Rutkiewicz- Prezes Rady Izby

Trojpol Sp. z o.o.

ul. Wspólna 9

Piotr Glużniewicz

CUTIRON SSCE Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Jansa 54

41-303 Dąbrowa Górnicza

+48 32 261 15 24

Krzysztof Bilkiewicz
BSK Return S.A.

ul. Towarowa 22

42-400 Zawiercie

+48 32 67 09 670

Lars Ibsen
STENA Recycling Sp. z o.o.
Al. Krakowska 271
02-133 Warszawa
+48 22 520 27 00

Jan Matynia
PPW MAT Jan Matynia
ul. Kolorowa 13
95-100 Zgierz
+48 42 716 24 02

Andrzej Duda
CMC Poland Sp. z o.o.
ul. Surowcowa 30
40-431 Katowice
tel:+ 48 32 255 73 21

Krzysztof Krogulec
Tom Sp. z o.o.
ul. Pomorska 112
70-812 Szczecin
+48 91 469 21 70

Przemysław Matulka
Złomex S.A.
ul. Igołomska 27
31-983 Kraków
tel. + 48 12 643 84 59

Waldemar Marek
Złomrex Metal Sp. z o.o
ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław
tel. + 48 71 342 88 00

Agata Waszczak

Centrozłom Wrocław S.A.

ul. Robotnicza 16

53-608 Wrocław

+48 71 356 66 66

Piotr Sikora

Piotro-Stal

ul. Osiedle Młodych 10

05-205 Klembów

+48 29 777 09 11

Skład Zarządu Izby:

Kinga Zgierska - Dyrektor

ul.Puławska 405
02-801 Warszawa
+48 660 431 640