Agencja Mienia Wojskowego w Olsztynie ogłasza przetarg