Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 stycznia 2015 w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się posiedzenie Rady IPHGZ. Podczas posiedzenia członkowie Rady dyskutowali nad bieżącą działalnością Izby.
Na posiedzeniu omawiano  podjęte i planowane działania z zakresu PR branży złomowej, rozważano postulaty członków Izby, a także podjęto dyskusję nad uregulowaniami prawnymi ważnymi dla naszej branży – projektem ustawy o ZSEiE, projektem ustawy o odpadach oraz interpretacji przepisów dotyczących maszyn i urządzeń używanych przez branżę.