Miło nam poinformować, że podczas FORUM RECYKLINGU, które odbędzie się w dniach 14-16 października 2014 r. w Poznaniu w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO przedstawiciele IPHGZ wygłoszą referat pt. „Hutnictwo a rynek złomu stalowego w Polsce i na świecie” oraz wezmą udział w debacie na temat „Odzysk i recykling pojazdów oraz złomu – zagrożenia i kierunki rozwoju”.

Please login or register to see the article.