Na portalu PB ukazał się artykuł na temat rozszczelnienia załącznika 11 do ustawy o VAT