Wywiad z Panem Tadeuszem Rutkiewiczem, wiceprezesem IPHGZ. Rozmawiała Kinga Zgierska.

Tadeusz Rutkiewicz 2015

Please login or register to see the article.