Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 20 października 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.