Informujemy, że trwają konsultacje społęczne dotyczace projektu Rozprządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów, projekt jest do pobrania w załaczeniu, uwagi prosimy przesyłać do Izby.