Informujemy, że rozpoczęły się konsultacje społczene dotyczace projektu ustawy z dnia 12 lutego 2013 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, projekt ustawy jest do pobrania.

Please login or register to see the article.