Otrzymaliśmy z Ministerstwa Środowiska pismo w sprawie konsultacji społecznych dotyczacych Rozporządzenia w sprawie wzoru formularza do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, jeżeli posiadacie Państwo sugestie co do niniejszego projektu czekamy na uwagi do dnia 21 kwietnia 2009 roku drogą mailową - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , projekt do pobrania