Uprzejmie informujemy, że w RCL został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Tekst projektu w załączeniu.
IPHGZ