Szanowni Państwo,

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o odpadach, z dniem 22 stycznia 2015 roku tracą ważność decyzje na gospodarowanie odpadami wydawane na podstawie poprzedniej ustawy o odpadach, dlatego też specjalnie do branży firm złomowych planujemy zorganizować szkolenie z zakresu nowej ustawy o odpadach w dniu 23 kwietnia 2014 roku w Warszawie, Ci z Państwa którzy są zainteresowani udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Izbą w celu uzyskania szerszych informacji.