Komisja Europejska przedstawiła plan działania na rzecz europejskiego przemysłu stalowego. Planowane działania mają pomóc sektorowi w reagowaniu na aktualne wyzwania oraz w budowaniu podstaw konkurencyjności w przyszłości poprzez wspieranie innowacji oraz pobudzanie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Please login or register to see the article.

Otrzymaliśmy informacje na temat trwającyh prac między EFR a EUROFEREM zwiaznych z kartą charakterystyk dla żelaza, stali węglowej oraz złomu, kolene spotkanie związne z pracami nad tym zagadnieniem ma się odbyć pod koniec czerwca 2010, do pobrania dokument

IPHGZ otrzymała z EFR projekt ostatecznych kryteriów dotyczących "Ene of Waste" dla złomu , w razie Państwa sugestii prosimy o kontakt z IPHGZ,
End-of-Waste Criteria Final Report of the Commission's Joint Research Centre IPTS

Migawki: Bieżące

Zielona Stocznia w Polsce - posiedzenie nr 3 Grupy Roboczej ds. projektu

W dniach 11-12 grudnia 2017 roku w Szczecinie odbyło się 3. posiedzenie Grupy Robczej ds. projektu "Zielona Stocznia w Polsce"

Please login or register to see the article.

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw została uchwalona na 52 posiedzeniu Sejmu, w dniu 29 listopada 2017 roku została przekazana do podpisu Prezydentowi. Senat na posiedzeniu 6 grudnia br. wprowadził poprawki do projektu.

Nowa ustawa o odpadach powodem niepokoju branży złomowej

Jerzy Kozicz, prezes CMC Poland uważa, że deklarowane przez projektodawców „uszczelnienie”  systemu  dla odpadów komunalnych, dotknie przedsiębiorstwa działające poza obszarem odpadów komunalnych takie jak CMC.  

Please login or register to see the article.

IPHGZ od wielu lat wspomaga przedsiębiorców efektywnie prowadzić działalność gospodarczą w nieustannie zmieniającym się otoczeniu rynkowym i legislacyjnym, jeśli chcesz należeć do grupy zmieniającej wizerunek branży

Przystąp do nas!

Newsletter

captcha 

Izba Przemysłowo Handlowa Gospodarki Złomem
ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa
tel. +48 660 431 640
Go to top