Komisja Europejska przedstawiła plan działania na rzecz europejskiego przemysłu stalowego. Planowane działania mają pomóc sektorowi w reagowaniu na aktualne wyzwania oraz w budowaniu podstaw konkurencyjności w przyszłości poprzez wspieranie innowacji oraz pobudzanie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Please login or register to see the article.

Otrzymaliśmy informacje na temat trwającyh prac między EFR a EUROFEREM zwiaznych z kartą charakterystyk dla żelaza, stali węglowej oraz złomu, kolene spotkanie związne z pracami nad tym zagadnieniem ma się odbyć pod koniec czerwca 2010, do pobrania dokument

IPHGZ otrzymała z EFR projekt ostatecznych kryteriów dotyczących "Ene of Waste" dla złomu , w razie Państwa sugestii prosimy o kontakt z IPHGZ,
End-of-Waste Criteria Final Report of the Commission's Joint Research Centre IPTS

Migawki: Bieżące

MDS SERVICE DHEERAJ SHARMA

Z przyjemnością witamy nowego członka Naszej Izby Firmę MDS SERVICE DHEERAJ SHARMA !

Posiedzenie Rady Izby IPHGZ

Chcielibyśmy poinformować, że w dniu 24 kwienia 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady IPHGZ, na którym uchwalono sprawozdania za 2017 rok, udzielono absolutorium Dyrektor oraz przyjęto wstępny budżet i plan działania na 2018 rok, Rada Izby zwołała Walne Zgromadzenie oraz podjęła uchwałę w sprawie  porządku obrad WZ obejmujący w tym roku wybory do władz Izby, dodatkowo do Izby została przyjeta nowa firma członkowska MDS Service z Pruszcza Grańskiego.

Wizyta w Izmirze

W dniach 17-20 kwietnia 2018 r. odbył sie wyjazd do siedziby firmy BIRIM MAKINA w Izmirze. Wizytę obejmowało spotkanie z właścicielami i kierownictwem. Uczestnikom udostępniono do zwiedzania zakład, w którym odbyła się prezetacja urządzeń gotowych, a także tych znajdujących się w produkcji. Ich wykorzystanie w praktyce przedstawiono w przedsiębiorstwach złomowych korzystających z maszyn Birim Makina.

Z tego miejsca serdecznie dziękujemy firmie RM- International Sp. z o.o. za zaproszenie i organizację wyjazdu.

IPHGZ od wielu lat wspomaga przedsiębiorców efektywnie prowadzić działalność gospodarczą w nieustannie zmieniającym się otoczeniu rynkowym i legislacyjnym, jeśli chcesz należeć do grupy zmieniającej wizerunek branży

Przystąp do nas!

Newsletter

captcha 

Izba Przemysłowo Handlowa Gospodarki Złomem
ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa
tel. +48 660 431 640
Go to top