W dniach 11-12 grudnia 2017 roku w Szczecinie odbyło się 3. posiedzenie Grupy Robczej ds. projektu "Zielona Stocznia w Polsce"

Please login or register to see the article.

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw została uchwalona na 52 posiedzeniu Sejmu, w dniu 29 listopada 2017 roku została przekazana do podpisu Prezydentowi. Senat na posiedzeniu 6 grudnia br. wprowadził poprawki do projektu.

Miło jest nam poinformować, że zgodnie z postanowieniem Rady Izby, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Raw-Steel Rafał Wojtala z Zawiercia zostało przyjęte w poczet Członków IPHGZ.

Kolejnymi sponsorami spotkania CZłonków Izby Przemysłowo-Handlowej Gospodarki Złomem jest firma F.H. SANTRADE oraz DANIELI-HENSCHEL GmbH


 Logo SANTRADE

DH logo zielone

Samorząd chorzowa zapowiedział utworzenia muzeum hutnictwa. Ma ono powstać przy ul. Metalowców – w hali byłej Huty Królewskiej.


Muzeum ma powstać dzięki wsparciu unijnemu, które pozyskało miasto wspólnie z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Projekt oszacowany został na 84,5 lmn ł. Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projekt ma zapewnione 58,5 mln zł.

Dofinansowane z POIiŚ dotyczy m.in. kilku dalszych obiektów i przestrzeni w Zabrzu. Samorząd Chorzowa, który dzięki unijnej dotacji chce zrealizować paroletnie już plany utworzenia muzeum hutnictwa na swoim terenie, przystąpił do projektu zabrzańskiej placówki na zasadzie partnerskiej. Dzięki temu do Chorzowa trafi ponad 17 mln zł.

- To największa dotacja w historii miasta na cele kulturalne. Pozyskane środki pozwolą nam nie tylko przeprowadzić gruntowną renowacje dawnej elektrowni Huty Królewskiej, ale także stworzyć unikatowe muzeum na industrialnej mapie Śląska – wyjaśnił wiceprezydent miasta Marcin Michalik.

Obecnie trwa przygotowywanie procedur przetargowych oraz zwożenie kilkudziesięciotonowych eksponatów. W przyszłym Muzeum Hutnictwa w Chorzowie staną m.in. młot Ansaldo, prasa hydrauliczna i walcarki. W hali już od kilku lat stoi XIX wieczny młot parowo - powietrzny Brinkmann'a, a na pobliskim rondzie w ub. roku ustawiono 3-metrowy młot wyprodukowany w Hucie Zygmunt.

Do końca 2019 r. hala w centrum Chorzowa przejdzie gruntowną renowację, która ma zostać przeprowadzona z dbałością o detale architektoniczne, jak kształt okien czy wygląd bramy głównej. Całkowicie odnowiona zostanie także przybudówka, w której powstanie nowoczesna sala audiowizualna.

źródło: wnp.pl

We wrześniu 2017 roku na świecie wyprodukowano 141,4 mln ton stali, to o 5,6% więcej niż rok wcześniej, natomiast w Polsce wzrost produkcji we wrześniu wyniósł 16,8%, a od poczatku roku 18,9%.


Liderem wzrostu stał się jednak Wietnam. Produkcja doszła we wrześniu do 665 tys. ton, ale to wzrost o 33,8 %, a od początku roku w tym kraju wyprodukowano 6,734 mln ton, a to wzrost o 80,6 %

Produkcja stali w Unii Europejskiej

W Unii Europejskiej wyprodukowano 13,785 mln ton stali, o 2,7% więcej niż przed rokiem. W ciągu trzech kwartałów wzrost był większy, sięgnął 4,1% (produkcja to 126,427 mln ton).

Niemcy wyprodukowali 3,51 mln ton stali we wrześniu i 32,876 mln ton od początku roku. We wrześniu to wzrost o 8,1%, a w trzech kwartałach o 2,7%.
We Włoszech niemal taka sama dynamika – odpowiednio 8,3% (2,174 mln ton) i 2,5% (17,775 mln ton).
W Hiszpanii wyprodukowano 1,2543 mln ton (wzrost o 6,7%) we wrześniu i 10,723 mln ton od początku roku (plus 2,7 %).
We Francji odwrotnie – we wrześniu produkcja wzrosła o 3,2 %, do 1,322 mln ton, a w trzech kwartałach o 10,5 %, do 11,735 mln ton.
W Czechach produkcja we wrześniu spadła niemal o połowę, do 235 tys. ton. W skali 9 miesięcy spadek jest mniejszy, wynosi 14,6 %, a produkcja sięga 3,448 mln ton.

Produkcja stali poza Unią Europejską

W Stanach Zjednoczonych we wrześniu wyprodukowano 6,716 mln ton stali, a w trzech kwartałach 61,453 mln ton, co oznacza wzrosty o 8,6% i 3,1%.

W Rosji niemal sześcioprocentowy wzrost we wrześniu i o połowę mniejszy od początku roku. W tonach to odpowiednio: 6,025 mln i 54,203 mln.

Ukraina wciąż na spadkach – w ciągu trzech kwartałów roku o 11,6 % (do 18,257 mln ton), ale w samym wrześniu tylko o 0,8 % (do 1,845 mln ton).

Turcja w obu przypadkach utrzymuje niemal taką samą, około trzynastoprocentową dynamikę – we wrześniu wyprodukowano tam 3,001 mln ton stali, a od początku roku 27,741 mln ton.

W Iranie wrześniowy wzrost przekroczył 40 % i produkcja sięgnęła 2,23 mln ton, a w ciągu 9 miesięcy przy wzroście 22,9 % doszła do 16,233 mln ton. Cały region Bliskiego Wschodu zwiększył produkcję o 28 % we wrześniu i o 14 % od początku roku.

Azja w obu przypadkach na ponad pięcioprocentowych wzrostach. Produkcja we wrześniu to 97,935 mln ton, a w trzech kwartałach 876,271 mln ton.
W Chinach wyprodukowano 71,827 mln ton, co oznacza wzrost o 5,3 %. Od początku roku wzrost jest o 1 punkt procentowy wyższy, a produkcja sięga 638,731 mln ton.
W Indiach i Japonii we wrześniu około dwuprocentowe wzrosty – produkcja wynosi odpowiednio 8,2 mln ton i 8,623 mln ton. W skali trzech kwartałów mamy jednak wzrost o 5,7 % w Indiach (do 75,293 mln ton) i spadek w Japonii (o 0,2 proc.) , do 78,265 mln ton. 

Korea Południowa zwiększyła produkcję o 2,8 % we wrześniu i o 3,5 % od początku roku, co oznacza wyprodukowanie 5,88 mln ton i 52,819 mln ton.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych wyniosło 73,5 %, co jest trzecim wynikiem w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.

źródło: wnp.pl

Jerzy Kozicz, prezes CMC Poland uważa, że deklarowane przez projektodawców „uszczelnienie”  systemu  dla odpadów komunalnych, dotknie przedsiębiorstwa działające poza obszarem odpadów komunalnych takie jak CMC.  

Please login or register to see the article.

Miło nam poinformować, że firma Pakiet Sp. z o.o. Sp. K. jest sponsorem spotkania Członków IPHGZ, które odbędzie się 23 listopada 2017 roku w Częstochowie.


Jak czytamy na portalu Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei, w 2016 roku SOK odnotowała blisko 50% mniej kradziezy w porównaniu z rokiem wcześniejszym.


W 2016 roku funkcjonariusze SOK przeprowadzili ponad 14 tysięcy kontroli w punktach skupu złomu. W prawie 40 przypadkach rezultatem kontroli było ujawnienie mienia kolejowego pochodzącego z kradzieży. W wyniku działań ujęto 12 skupujących oraz 47 zbywających nielegalnie zdobyte elementy infrastruktury kolejowej.

"Sprawcy kradzieży elementów infrastruktury kolejowej muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną, która w niektórych sytuacjach sięga nawet 8 lat pozbawienia wolności" przypomina Paweł Boczek, zastępca Komendanta Głównego SOK.

Niewątpliwie działania prewencyjne działają sprawniej dzięki coraz lepiej wyszkolonej kadry z nowocześniejszym sprzętem.
W terenie działają mobilne centra monitoringu – samochody wyposażone w kamery na masztach, przenośne i termowizyjne. Od 2015 roku na wyposażeniu funkcjonariuszy znalazły się foto-pułapki – urządzenia powiadamiające ochronę, gdy w obszarze zabezpieczanym pojawi się złodziej. Stale patrole wykorzystują specjalnie szkolone psy służbowe, które sprawdzają się w trudnych warunkach terenowych m.in. na dużych stacjach. Od niedawna lepszą efektywność SOK nocą gwarantują noktowizory.

źródło: kgsok.pl

Zdaniem rządu nowy mechanizm split payment ma zahamować wyłudzanie podatku VAT.


Oszustwa przy rozliczaniu VAT bardzo obciążyły branżę stalową w ubiegłych latach. Rynek wrócił do równowagi po odwróceniu rozliczania VAT - zamiast rozliczania podatku na każdym etapie handlu, płacił go tylko ostateczny odbiorca, który przerabiał stal na gotowe wyroby, maszyny czy urządzenia, stosował ją na budowie.
Obecnie rząd wprowadza nowy mechanizm, który ma na celu zahamowanie procederu wyłudzania podatku VAT. Split payment oznacza w praktyce, że pieniądze przeznaczone na VAT w ogóle nie trafią do firmy, tylko na specjalne konto, przeznaczone na rozliczanie tego podatku i pobranie ich stamtąd będzie możliwe tylko za zgodą urzędu skarbowego.
Wprowadzenie tego rozliczenia na razie jest dobrowolne, ale możliwe, że z czasem, jeżeli udowodni ono swoją skuteczność, a urzędy skarbowe będą w stanie sprawnie kierować tym systemem, rozwiązanie to nie stanie się obowiązkiem i zastąpi odwrócenie VAT.

Dla budżetu jest to jednak problem, ponieważ musi długo czekać na VAT, zamiast zbierać go na każdym etapie drogi od huty do końcowego użytkownika.

„Jest to także duże utrudnienie dla hut, które kupując surowiec płaciły VAT, a sprzedając stal już wchodziły w system, w którym ten podatek, a więc i system odzyskiwania go nie działały i na zwrot VAT musiały czekać kilka miesięcy” - Podkreśla Jerzy Bernhard, prezes Stalprofilu

Zdaniem Iwony Dybał (prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali) byłby to niepotrzebny ruch. - Funkcjonujące w handlu wyrobami hutniczymi odwrócone obciążenie w rzeczywistości skutkuje tym samym, czyli eliminuje ryzyko wyłudzania podatku VAT. Zostało ono dobrze przyjęte przez rynek, wyeliminowało proceder transakcji karuzelowych i nie widzimy w chwili obecnej potrzeby zmieniania tego stanu rzeczy – dodaje.

Ponadto, prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali dodaje: „przy dzisiejszych zasadach rozliczania podatków, firmy płacą VAT po stosownych odliczeniach. Przy wprowadzeniu podzielonej płatności, będą musiały zwracać się do Urzędu Skarbowego o zwrot i czekać 60 lub 90 dni na jego zwrot. Ta forma rozliczeń w sposób bardzo istotny pogorszy płynność finansową firm i spowoduje konieczność dodatkowego finansowania zewnętrznego co oczywiście wpłynie na rentowność prowadzonej działalności”.W praktyczne więc, oznacza to zamrożenie części funduszy firmy.

źródło: WNP.pl

Migawki: Bieżące

Zielona Stocznia w Polsce - posiedzenie nr 3 Grupy Roboczej ds. projektu

W dniach 11-12 grudnia 2017 roku w Szczecinie odbyło się 3. posiedzenie Grupy Robczej ds. projektu "Zielona Stocznia w Polsce"

Please login or register to see the article.

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw została uchwalona na 52 posiedzeniu Sejmu, w dniu 29 listopada 2017 roku została przekazana do podpisu Prezydentowi. Senat na posiedzeniu 6 grudnia br. wprowadził poprawki do projektu.

Nowa ustawa o odpadach powodem niepokoju branży złomowej

Jerzy Kozicz, prezes CMC Poland uważa, że deklarowane przez projektodawców „uszczelnienie”  systemu  dla odpadów komunalnych, dotknie przedsiębiorstwa działające poza obszarem odpadów komunalnych takie jak CMC.  

Please login or register to see the article.

IPHGZ od wielu lat wspomaga przedsiębiorców efektywnie prowadzić działalność gospodarczą w nieustannie zmieniającym się otoczeniu rynkowym i legislacyjnym, jeśli chcesz należeć do grupy zmieniającej wizerunek branży

Przystąp do nas!

Newsletter

captcha 

Izba Przemysłowo Handlowa Gospodarki Złomem
ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa
tel. +48 660 431 640
Go to top