Miło nam poinformować, że firma Pakiet Sp. z o.o. Sp. K. jest sponsorem spotkania Członków IPHGZ, które odbędzie się 23 listopada 2017 roku w Częstochowie.


Jak czytamy na portalu Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei, w 2016 roku SOK odnotowała blisko 50% mniej kradziezy w porównaniu z rokiem wcześniejszym.


W 2016 roku funkcjonariusze SOK przeprowadzili ponad 14 tysięcy kontroli w punktach skupu złomu. W prawie 40 przypadkach rezultatem kontroli było ujawnienie mienia kolejowego pochodzącego z kradzieży. W wyniku działań ujęto 12 skupujących oraz 47 zbywających nielegalnie zdobyte elementy infrastruktury kolejowej.

"Sprawcy kradzieży elementów infrastruktury kolejowej muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną, która w niektórych sytuacjach sięga nawet 8 lat pozbawienia wolności" przypomina Paweł Boczek, zastępca Komendanta Głównego SOK.

Niewątpliwie działania prewencyjne działają sprawniej dzięki coraz lepiej wyszkolonej kadry z nowocześniejszym sprzętem.
W terenie działają mobilne centra monitoringu – samochody wyposażone w kamery na masztach, przenośne i termowizyjne. Od 2015 roku na wyposażeniu funkcjonariuszy znalazły się foto-pułapki – urządzenia powiadamiające ochronę, gdy w obszarze zabezpieczanym pojawi się złodziej. Stale patrole wykorzystują specjalnie szkolone psy służbowe, które sprawdzają się w trudnych warunkach terenowych m.in. na dużych stacjach. Od niedawna lepszą efektywność SOK nocą gwarantują noktowizory.

źródło: kgsok.pl

Zdaniem rządu nowy mechanizm split payment ma zahamować wyłudzanie podatku VAT.


Oszustwa przy rozliczaniu VAT bardzo obciążyły branżę stalową w ubiegłych latach. Rynek wrócił do równowagi po odwróceniu rozliczania VAT - zamiast rozliczania podatku na każdym etapie handlu, płacił go tylko ostateczny odbiorca, który przerabiał stal na gotowe wyroby, maszyny czy urządzenia, stosował ją na budowie.
Obecnie rząd wprowadza nowy mechanizm, który ma na celu zahamowanie procederu wyłudzania podatku VAT. Split payment oznacza w praktyce, że pieniądze przeznaczone na VAT w ogóle nie trafią do firmy, tylko na specjalne konto, przeznaczone na rozliczanie tego podatku i pobranie ich stamtąd będzie możliwe tylko za zgodą urzędu skarbowego.
Wprowadzenie tego rozliczenia na razie jest dobrowolne, ale możliwe, że z czasem, jeżeli udowodni ono swoją skuteczność, a urzędy skarbowe będą w stanie sprawnie kierować tym systemem, rozwiązanie to nie stanie się obowiązkiem i zastąpi odwrócenie VAT.

Dla budżetu jest to jednak problem, ponieważ musi długo czekać na VAT, zamiast zbierać go na każdym etapie drogi od huty do końcowego użytkownika.

„Jest to także duże utrudnienie dla hut, które kupując surowiec płaciły VAT, a sprzedając stal już wchodziły w system, w którym ten podatek, a więc i system odzyskiwania go nie działały i na zwrot VAT musiały czekać kilka miesięcy” - Podkreśla Jerzy Bernhard, prezes Stalprofilu

Zdaniem Iwony Dybał (prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali) byłby to niepotrzebny ruch. - Funkcjonujące w handlu wyrobami hutniczymi odwrócone obciążenie w rzeczywistości skutkuje tym samym, czyli eliminuje ryzyko wyłudzania podatku VAT. Zostało ono dobrze przyjęte przez rynek, wyeliminowało proceder transakcji karuzelowych i nie widzimy w chwili obecnej potrzeby zmieniania tego stanu rzeczy – dodaje.

Ponadto, prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali dodaje: „przy dzisiejszych zasadach rozliczania podatków, firmy płacą VAT po stosownych odliczeniach. Przy wprowadzeniu podzielonej płatności, będą musiały zwracać się do Urzędu Skarbowego o zwrot i czekać 60 lub 90 dni na jego zwrot. Ta forma rozliczeń w sposób bardzo istotny pogorszy płynność finansową firm i spowoduje konieczność dodatkowego finansowania zewnętrznego co oczywiście wpłynie na rentowność prowadzonej działalności”.W praktyczne więc, oznacza to zamrożenie części funduszy firmy.

źródło: WNP.pl

Milo nam poinformować, że Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Gospodarki Złomem Pan Tadeusz Rutkiewicz, w dniu 26 września 2017 roku  wziął udział w  II Międzynarodowej Konferencji  "Recykling w kraju i na świecie", organizowanej przez Forum Recyklingu Samochodów FORS 


Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Rozwoju. W tegorocznej edycji konferencji udział wzięli przedstawiciele firm z wielu krajów, a także Pani Artemis H. Hull z Komisji Europejskiej. Tematem przewodnim Konferencji był temat części wymontowanych z samochodów. Omówione zostały aspekty takie jak: zmieniający się rynek, postęp technologiczny, wymagania i oczekiwania klientów uwarunkowanie prawne oraz konkurencja za strony szarej strefy, które są kluczowe dla przedsiębiorcy zajmującego się sprzedażą części z demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji.

W Polsce wyprodukowano 910 tys. ton stali i był to wzrost o 18,1 proc. w porównaniu w rokiem ubiegłym. Biorąc pod uwagę całe 8 miesięcy roku wzrost jest jeszcze większy i wynosi 19,2 proc. (produkcja wzrosła do 6,941 mln ton).


Produkcja stali rośnie na całym świecie.

Według World Steel Association w sierpniu wyprodukowano na świecie 143,6 mln ton stali - o 6,3 proc. więcej niż w sierpniu ubiegłego roku.

W Unii Europejskiej wyprodukowano 12,622 mln ton, co oznacza wzrost o 3,6 proc. Licząc 8 miesięcy roku produkcja w Unii Europejskiej wzrosła o 4,3 proc.

Niemcy zwiększyły produkcję o 3,3 proc., do 3,629 mln ton. W ciągu 8 miesięcy wzrost wyniósł 2,1 proc.
Ponad piętnastoprocentowy wzrost odnotowano we Francji – produkcja sięgnęła 1,135 mln ton. Biorąc pod uwagę 8 miesięcy wzorst jest równie wysoki i wynosi 11,5 proc.
We Włoszech 1,093 mln ton to niemal taki sam stan jak przed rokiem. Licząc 8 miesięcy roku produkcja we Włoszech wzrosła o 1,7 proc.
W Hiszpanii 1,092 mln ton to spadek o 2,7 proc. Hiszpania w czasie 8 miesięcy odnotowała wzrost o 2,2 proc.

Wysokie, dwucyfrowe spadki miały miejsce w Czechach i Słowacji, gdzie wyprodukowano odpowiednio 363 tys. ton i 354 tys. ton.

W Rosji produkcja spadła do 5,6 mln ton, a na Ukrainie do 1,8 mln ton.
W skali 8 miesięcy spadek w Rosji jest mniejszy, wynosi 1 proc., a na Ukrainie znacznie większy, sięga 13,9 proc.

Turcja w sierpniu i w ciągu 8 miesięcy roku zanotowała trzynastoprocentowy wzrost. Produkcja wyniosła odpowiednio 3,182 mln ton i 24,742 mln ton.

Iran notuje piętnastoprocentowe wzrosty w obu okresach. Produkcja to 1,75 mln ton i 13,447 mln ton.

W Stanach Zjednoczonych sierpień na wzroście 6,3 proc., ale całe 8 miesięcy mniej dynamiczne, wzrost tylko 2,4 proc. W tonach oznacza to produkcję odpowiednio7,064 mln i 54,704 mln.

W Chinach wzrost produkcji w sierpniu wyniósł 8,7 proc. (do 74,594 mln ton), a w czasie 8 miesięcy sięga 5,6 proc. (do 566,405 mln ton).
W Indiach wyprodukowano w sierpniu 8,474 mln ton, o 4,1 proc. więcej niż przed rokiem, a od początku roku 66,459 mln ton, wzrost 0 5,1 proc.
W Japonii produkcja spada – w sierpniu o 2 proc. (do 8,731 mln ton), a od początku roku o 0,4 proc. (do 69,644 mln ton).
Korea Południowa zwiększa produkcję. W sierpniu osiągnęła 6,16 mln ton, co oznacza wzrost o 4,9 proc., a w czasie 8 miesięcy 47,012 mln ton – wzrost o 3,7 proc.

W sierpniu wykorzystanie mocy produkcyjnych wyniosło 72,2 proc. i wzrosło rok do roku o 3,3 punkta procentowego. W porównaniu z lipcem tego roku było jednak o 0,2 pp mniejsze.

źródło: wnp.pl

Zamiar fuzji działów hutnictwa stali konkurujących dotąd ze sobą Thyssenkrupp i Tata ogłoszono w środę. W obu firmach ma to spowodować likwidację po 2 tys. miejsc pracy oraz zaoszczędzenie łącznie od 400 do 600 mln euro dzięki efektom synergicznym.


Przewodniczący rady zakładowej Thyssenkrupp Willi Segerath wyraził powątpiewanie, czy zmniejszenie liczby miejsc pracy w hutach obu spółek w efekcie fuzji faktycznie nie przekroczy deklarowanej granicy 4 tys. Podkreślał natomiast, że rozwiązanie, które pomija pracowników, nie jest żadnym rozwiązaniem.

Około 7 tys. niemieckich hutników demonstrowało w piątek w Bochum w Nadrenii Północnej-Westfalii przeciwko planom fuzji zakładów.
W demonstracji uczestniczyli także działacze związkowi i politycy. Zdenerwowanie podsyca również planowany zamiar przeniesienia siedziby firmy do Holandii.

Niemiecka socjaldemokratyczna minister pracy Andrea Nahles zażądała od Thyssenkrupp przedstawienia konkretnych danych. Jak podkreśla: „Chodzi tu o przyszłość (hutnictwa) stali w Niemczech”

Z drugiej strony, szef branżowego związku zawodowego IG Metall na Nadrenię Północną-Westfalię (Knut Giesler) zapewnia, że koncern chce służyć swymi działaniami wyłącznie interesom rynków finansowych.

Według szefa niemieckiego koncernu Heinricha Hiesingera, decyzję taką wymusza nadmiar potencjału produkcyjnego na rynku stali, zmagającym się z tanim importem z Chin.

źródło: wnp.pl

Koncern sprzedał CMC Cometals, segment zajmujący się dystrybucją i przetwarzaniem stali oraz handlem surowcami.


Jest to jeden z pierwszych kroków ku wycofywaniu się z międzynarodowego handlu surowcami i stalą. W dalszych planach CMC zamierza sprzedać Cometals Steel, spółkę handlującą wyrobami stalowymi oraz swoje spółki handlowe w Azji i Australii. Commercial Metals Company planuje skoncentrować się na produkcji stali w USA i Polsce oraz pozwoli firmie zmniejszyć koszty odsetek o 22mln dolarów rocznie.

- Transakcja jest ważnym krokiem na drodze do repozycjonowania naszej działalności, który pozwala firmie skupić się na produkcji stali w USA i w Polsce – powiedziała Barbara Smith, prezes i dyrektor generalna CMC, które jest właścicielem huty w Zawierciu.

CMC Cometals zostało zakupione za kwotę 179mln dolarów przez spółki firmy Traxys z Europy i USA.

Źródło: wnp.pl

Z uwagi na zbliżającą się II Konferencję "Recykling w kraju i na świecie" organizowaną przez zaprzyjaźnione z IPHGZ stowarzyszenie FORS miło jest nam poinformować, że uczestnicy będą mogli uczestniczyć w pokazie pracy mobilnej prasonożycy - LEFORT MOBILE 1000. Pokaz, z udziałem przedstawicieli fabryki LEFORT odbędzie się w drugim dniu konferencji - 27 września br. , podczas zwiedzania stacji demontażu w Dobrzyniewie Dużym. Dodatkowo zostanie zaprezentowane działanie systemu do demontażu pojazdów PAKIET CDS SCORPION.


Poglądowy filmik z pracy systemu do demontażu pojazdów PAKIET CDS SCORPION znajdą Państwo pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=wBVIievsU_U

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że w dniu 23 listopada 2017 r. w Częstochowie odbędzie się Spotkanie Członków Izby Przemysłowo Handlowej Gospodarki Złomem. Zjazd Członków rozpocznie się wizytacją w hucie przedsiębiorstwa ISD Polska Sp. z o.o.


Pomimo okresu wakacyjnego w Turcji, od sierpnia ceny złomu zachowały tendencję wzrostową. W rezultacie najnowsze oznaczenia cen cfr dla wysyłek z Europy do Turcji wynoszą 340-345 USD za tonę dla złomu standardowego jakości HMS I / II 80/20 oraz 345-350 USD w przypadku złomu rozdrobnionego.


Bardzo wyciszonym rynkiem importu złomu w ostatnich tygodniach był Tajwan, ale ceny nadal są wyższe niż były wcześniej. W przybliżeniu wyniosły 300 USD za tonę złomu amerykańskiego pochodzenia HMS I / II 80/20.

Konsumenci z Indii - tak samo jak z Tajwanu - w jak największym stopniu starają się polegać na dostawach krajowych na tle słabego zapotrzebowania na stal w kraju. Negocjacje prowadzone we wrześniu na amerykańskim krajowym rynku złomu żelaznego w Wielkiej Brytanii przewidywały wyższe ceny niż w sierpniu.

źródło: recyclinginternational.com

Migawki: Bieżące

Spotkanie Członków Izby Częstochowa

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że w dniu 23 listopada 2017 r. w Częstochowie odbędzie się Spotkanie Członków Izby Przemysłowo Handlowej Gospodarki Złomem. Zjazd Członków rozpocznie się wizytacją w hucie przedsiębiorstwa ISD Polska Sp. z o.o.


 

 

Konferencja FORS 2017

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że 26 września 2017 r. w Warszawie odbędzie się konferencja organizowana przez Forum Recyklingu Samochodów FORS “Recykling pojazdów w kraju i na świecie”. W konferencji wezmą udział Eksperci z: USA, Japonii, Francji, Anglii, Bliskiego wschodu, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia EGARA oraz goście z wielu innych krajów.

zaproszenie na konferencję wjęzyku polskim i angielskim.

Serdecznie zapraszamy!

IPHGZ

 

Rosnąca produkcja stali na świecie

Według Wordlsteel, w Unii Europejskiej w lipcu 2017 roku produkcja stali wzrosła o 3,9 proc. dochodząc do 13,655 mln ton. Takie samo tempo wzrostu zanotowano w ciągu 7 miesięcy roku. Produkcja wyniosła 99,589 mln ton.
W Polska wyprodukowała 800 tys. ton stali w lipcu, co oznacza wzrost produkcji o 23,2 proc.  Od początku roku w kraju wyprodukowano 5,919 mln ton stali, co oznacza wzrost o 17,1 proc.
Dla porównania, w Niemczech produkcja wyniosła 3,514 mln ton , a jej wzrost w lipcu wyniósł 3,6 proc. W ciągu siedmiu miesięcy Niemcy zwiększyły produkcję stali o 1,9 proc., osiągając produkcję na poziomie 25,734 mln ton.

Natomiast spadki w produkcji stali odnotowano w Rosji i na Ukrainie.
Produkcja w Rosji w lipcu wynosiła 5,585 mln ton, co oznacza 8 procentowy spadek. Od początku roku produkcja wyniosła 1,18 mln ton i oznacza to spadek na poziomie 12,9 procenta. Na Ukrainie natomiast produkcja w lipcu wynosiła 12,314 mln ton, co oznacza aż 15 procentowy spadek. Od początku roku produkcja stali wyniosła 40,925 mln ton oznaczając spadek na poziomie 0,5 procenta.

W Stanach Zjednoczonych produkcja w lipcu wzrosła do 7,071 mln ton,co równa się ze wzrostem produkcji o 5,6 procenta. W ciągu siedmiu miesięcy roku do 47,748 mln ton. Oznacza to wzrost o 2,1 proc.
Największy wzrost produkcji, o ponad jedną dziesiątą, odnotowano w Chinach. W lipcu produkowano tam 74,021 mln ton, czyli o 10,3 procenta więcej niż przed rokiem.
W skali 7 miesięcy wzrost wynosi 5,1 proc., a produkcja wyniosła 491,553 mln ton.
Indie zwiększyły produkcję o 3,5 proc., do 8,362 mln ton w lipcu i o 5,4 proc., do 58,0127 mln ton od początku roku. W Korei Południowej produkcja w tych okresach wyniosła odpowiednio: 6,159 mln ton i 40,868 mln ton, a wzrosty 2,3 proc. i 3,5 proc.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych na świecie spadło do 72,1 proc.

 

źródło: wnp.pl

IPHGZ od wielu lat wspomaga przedsiębiorców efektywnie prowadzić działalność gospodarczą w nieustannie zmieniającym się otoczeniu rynkowym i legislacyjnym, jeśli chcesz należeć do grupy zmieniającej wizerunek branży

Przystąp do nas!

Newsletter

captcha 

Izba Przemysłowo Handlowa Gospodarki Złomem
ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa
tel. +48 660 431 640
Go to top