Informujemy, że 23 listopada 2017 roku - podczas 52. posiedzenia Sejmu - projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach został ponownie skierowany do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturanych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Please login or register to see the article.